BRUTAL ASSAULT 2019 festivalová permanentka [designová papírová vstupenka]

Vstupenka na celý festival v termínu 07.-10. 08. 2019.
Cena platí do 05.08.2019 nebo do vyprodání kapacit.

Nechte si vstupenku zaslat poštou jako sběratelskou  papírovou vstupenku. 

Služba fulfillment (zaslání náramků poštou před festivalem) spuštěna! Přidejte si zdarma službu Fulfillment k této objednávce a dostanete své náramky společně se vstupenkami zdarma.
______________________________

Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní kontrola. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky.

2. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně, deštníky a zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

3. Není dovoleno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno - a to i pro soukromou potřebu. Vnášení fotoaparátů je povoleno.

4. Majitel této vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

5. Vstupenka pozbývá platnosti po odtržení kontrolního útržku nebo načtením čarového kódu vstupenky do odbavovacího systému (každý čarový kód lze použít pouze jednou). Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným náramkem řádně upevněným na zápěstí. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo náramek pozbývá platnosti, poškozená vstupenka nebo náramek se nevyměňují.

6. Padělání vstupenek nebo náramků je nepřípustné a trestá se podle zákona.

7. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popř. odložení festivalu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.

8. Změna programu a termínu vyhrazena.

9. Je zakázáno vstupovat na ohrazená místa v areálu, zejména na hradby pevnosti.

10. Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.

11. Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

12. Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.

13. Do areálu je zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.

14. K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

15. Nabijte si kredit na své čipy. Jejich refundace je možná po skončení festivalu.

16. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a člověk při takovém skutku chycený bude vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

17. Prosíme všechny účastníky festivalu, aby dodržovali základní motto festivalu: PROTI NÁSILÍ A NETOLERANCI.

Vyprodáno

2550.00 Kč